Anna lapsellesi avata pankkitili ja toimia itsenäisesti

David Godman - 2nd Buddha at the Gas Pump Interview (Kesäkuu 2019).

Anonim

Alaikäisten tilien avaaminen oli käytännössä monen vuoden ajan. Aikaisemmin tilit alkoivat kuitenkin äitinä vartijana. Varainhoitaja hoiti tilien toimintaa. Talletukset, talletukset ja toistuvat talletukset olivat jokaisen tilin tyypin sallittuja. Lapset eivät kuitenkaan voineet ottaa henkilökohtaista tiliä. Reserve Bank of Intian (RBI) uudella päätöksellä rajoitus peruutetaan. RBI: n uusi direktiivi antaa yli kymmenen vuoden lapsille mahdollisuuden avata tilit eri kansallisissa ja yksityissektoreissa eri puolilla maata. Pankkitilin toimintaprosessi toteutetaan itsenäisesti ilman vanhempien suostumusta.

Muutoksen syy

Arvostetun kansallistetun pankin puheenjohtaja totesi, että nykyinen lasten sukupolvi on varsin hyödyllinen erilaisten kehittyneiden tekniikoiden käytössä. Ne ovat käyttäjäystävällisiä tietokoneiden ja internetin teknologioiden kanssa. Lisäksi monet heistä ovat huolehtikirjanpitoa. Älykäs sukupolvi pystyy käsittelemään rahaa. Tämän uuden aloitteen tekee RBI. Suoritetaan, että tilit ovat vapaita rangaistuksesta, jos kyseessä ei ole operatiivinen tila. Tästä tilityypistä ei kuitenkaan voi suorittaa tilinylityksiä. Lisäksi joka kuukausi on poistumisraja. Rahoituksen määrä riippuu yksittäisistä pankeista.

Alaikäisille suunnatut palvelut

Tilin avaaminen ei ole ainoa palvelu, jonka pankit esittävät. Muita palveluja on listassa. Internet-pankkitoiminto aktivoidaan pienille tileille. Tarkistuskirjat annetaan ja lapset saavat jopa ATM- tai Debit-kortin. Turvallisuusmääräyksiä on kuitenkin kuvattu kirjanpidon suojaamiseksi. Tilin käsittelyn yhteydessä huoltaja otetaan aktiivisesti huomioon. Käyttäjä voi käyttää samaa tiliä enemmistön saavuttamisen jälkeen. Hänen on kuitenkin lähetettävä KYC tai Know Your Customer Form -asiakirja uudelleen, jotta tili pysyy aktiivisena.

Turvallisuuden näkökulma

Turvamittauksen pääkehys on KYC-lomakkeet. Pankit ovat varsin tiukkoja tämän lomakkeen toimittamisessa. Sillä varmistetaan asiakkaan oikeudellinen pätevyys avata ja käyttää tiliä. Pankit ryhtyvät perusteellisiin toimiin varmistaakseen, että jokainen tili on pätevä. Lisäksi talletussumma tiliin on rajoitettu. Sakon määrää ei kuitenkaan voida periä vähäisen määrän puuttumisesta alaikäisen tiliin. Monet pankit pitävät tätä positiivisena askeleena. Jotkut ovat kuitenkin huolissaan ei-maksuvelvollisista näkökohdista ei-operatiivisille tileille. Pankin henkilökunta totesi, että tämä lisää asiakkaiden esittämien muiden palvelujen kustannuksia.

Muut näkökohdat

Monet pankit ovat jo aloittaneet pienet tilipalvelut. Tällä uudella direktiivillä nuorempi sukupolvi suhtautuu entistä paremmin pankkialaan. Se myös herättää säästämisen ja sijoittamisen nuorille. Lisäksi on mukava tapa ottaa lapset käyttöön vastuullisen menon välttämättömyydestä. Monet parasta